Granavolden Gjæstgiveri er fredet etter kulturminneloven. Likevel er det mulig å redusere energiforbruket knyttet til oppvarming og drift, ifølge en energikartlegging gjennomført av GK.
Granavolden Gjæstgiveri er fredet etter kulturminneloven. Likevel er det mulig å redusere energiforbruket knyttet til oppvarming og drift, ifølge en energikartlegging gjennomført av GK.

ANNONSØRINNHOLD

Vernet hotell tar grep for å redusere strømforbruket

Granavolden Gjæstgiveri består av flere eldre bygg som er fredet etter kulturminneloven. Likevel er det mulig å redusere energiforbruket knyttet til oppvarming og drift, ifølge en energikartlegging gjennomført av GK.

Published Last updated

– Det er viktig for oss å finne tiltak som har god effekt og samtidig sørger for at de kulturhistoriske verdiene tas vare på, sier daglig leder på Granavolden Gjæstgiveri, Arne Ivar Johnsrud. 

Daglig leder på Granavolden Gjæstgiveri, Arne Ivar Johnsrud.
Daglig leder på Granavolden Gjæstgiveri, Arne Ivar Johnsrud.

Gjestgiveriet som ligger på Hadeland, har fått profesjonell hjelp fra GK for å kartlegge muligheter. Stigende strømpriser og et ønske om å redusere klimagassutslipp gjorde at hotellet i fjor vinter tok grep.

– I tillegg til at vi er opptatt av å redusere energikostnader for å sikre en sunn økonomi, vil vi gjøre vårt i miljøkampen, sier Johnsrud.

Godt beslutningsgrunnlag 

Serviceleder i GK, Lasse Sandersen, synes det er flott at Granavolden Gjæstgiveri tar samfunnsansvar ved å redusere energiforbruket. Han forklarer at energioptimalisering er en tjeneste der GK gjennom en helhetlig tilnærming kartlegger og analyserer de tekniske anleggene i bygg.

Serviceleder i GK, Lasse Sandersen.
Serviceleder i GK, Lasse Sandersen.

– Vi bruker vår tverrfaglige kompetanse til å utarbeide en skreddersydd rapport som gir oversikt over tiltak som reduserer energibruken her og nå. Målet er å finne lavthengende frukter. Altså tiltak som har stor effekt, og kan utbedres raskt og kostnadseffektivt, forklarer Sandersen. 

I rapporten estimeres det hva investeringene vil koste, energibesparelser og nedbetalingstid.

Fokus på videreutvikling av eksisterende anlegg fremfor nytt 

Gjestgiveriet består av totalt seks bygninger, og alder på bygningsmassen spriker fra midten av 1600-tallet og frem til nyere tid. Det at enkelte av byggene er fredet har ifølge servicelederen i GK vært styrende for hvilke tiltak de har anbefalt.

– Det er for eksempel ikke mulig å sette inn nye vinduer eller bytte ut elektrisk varmeanlegg. Vi har derfor hatt fokus på å videreutvikle og optimalisere eksisterende teknisk anlegg, fremfor å tenke nye investeringer, sier Sandersen.

Ifølge NVE går 80 prosent av strømforbruket i bygg til oppvarming og varmtvann. Den eldre bygningsmassen på Granavolden gjør at det det ifølge Sandersen er grunn til å tro at en enda større andel av energibehovet her går til oppvarming.

– Vi har lagt mest vekt på tiltak som hindrer unødig energi til oppvarming og drift.

Kan redusere energiforbruket med 20 prosent 

Med utgangspunkt i en gjennomsnittlig strømpris vil tiltakene som ble foreslått i rapporten ha en nedbetalingstid på 2,2 år, og bidra til en energireduksjon på 20 prosent.

– Den største investeringen handler om å isolere varmeanlegg og rør for å forhindre varmetap. Samt å montere magnetittfiltre og sørge for bedre styring og regulering av anleggene, sier Sandersen, og legger til:

– Magnetitt kan forårsake skade på blant annet sirkulasjonspumpen, varmeveksler og andre komponenter. Ved å filtrere ut magnetitt kan vi forlenge levetiden på utstyret, samtidig som det bidrar til bedre effektoverføring i anlegget og mindre energitap i kretsene.

Behovsstyring av ventilasjon og varme 

I tillegg kom det frem at gjestgiveriet vil spare energi på bedre styring av ventilasjon og varme.

– Konferansesalen brukes stort sett bare på dagtid. Ved å stanse aggregat på kvelden og om natta, samt å sette panelovner på en nattsenkingsfunksjon, reduserer vi forbruket. Ved å benytte urstyring for ventilasjonen, sørger vi for at anlegg skrus på før rommet skal tas i bruk. På den måten sikrer vi også godt inneklima for gjestene, sier Sandersen.

Han oppdaget også at varmeanlegget manglet oppkobling av utetemperaturføler, som medfører at anlegget arbeider etter konstant temperatur, og ikke reguleres i samspill med utetemperaturen.

– På varme dager bruker gjestgiveriet da fort unødig energi på oppvarming. Dette kan løses ved å automatisere styringen av ventilen mot radiatorkursen, sier Sandersen.

Enkelte av ventilasjonsanleggene og varmeanleggene er av nyere dato. På sikt anbefaler Sandersen å koble disse opp mot et SD-anlegg.

– Gjennom å bruke SD-anlegg og energioppfølgingssystemer (EOS) er det lettere å følge opp driftstider og teknisk avvik. Dette gjør at vi raskere kan identifisere feil på tekniske anlegg og utbedre de løpende. Dette bidrar både til å forlenge levetiden på utstyret og reduserer energibruken.

Godt i gang med utbedringer 

Johnsrud på Granavolden Gjæstgiveri, sier at det har vært nyttig med en gjennomgang av de tekniske anleggene. De har allerede gjennomført flere av tiltakene, i tillegg har de fått god hjelp fra GK til å sette inn kjølemaskin og nye varmvannsberedere i bygg som ikke er begrenset av kulturminneloven.

– Med oversikt over kostnader og energibesparelser er det lettere å ta gode og innsiktsbaserte valg, samt planlegge for fremtidige investeringer, sier Johnsrud.

Vil gjøre det enklere å drifte bygg

Avdelingsleder i GK, Tore Eidissen, forteller at energioptimalisering i bygg er en av de nye storsatsningene til GK, som selskapet presenterer under Driftskonferansen.

Avdelingsleder i GK, Tore Eidissen.
Avdelingsleder i GK, Tore Eidissen.

– De siste årene har GK lansert flere tverrfaglige tjenester som bidrar til å gjøre hverdagen enklere for de som jobber med å drifte bygg. Under Driftskonferansen vil våre eksperter blant annet fortelle mer om hvordan tjenestene smart digital driftsstøtte, energioptimalisering i bygg og plattformen GK Cloud gjør driftere bedre skodd for en fremtid med høye energipriser og flere oppgaver, avslutter Eidissen.

Energioptimalisering på 1-2-3

    1. Kartlegging og analyse 

    Gjennom en helhetlig tilnærming kartlegger og analyserer vi de tekniske anleggene i dine bygg.

2. Oversikt over strakstiltak

Vi utarbeider en rapport som gir oversikt over strakstiltak for å redusere energibruken her og nå, samt muligheter for større tiltak. Vi estimerer hva investeringene vil koste, nedbetalingstid og redusert klimagassutslipp – så du kan ta de beste valgene.

3. Gjennomføring av tiltak

Vi blir sammen enige om hvilke av tiltakene som skal gjennomføres. GK hjelper deg med gjennomføringen.

Powered by Labrador CMS