Jakob Sørgjerd, driftssjef i Olav Thon Gruppen og kjøpesenteret Tillertorget gleder seg til å se å se gevinstene av den nyeste investeringen.

Bruker avansert datateknologi for å effektivisere driften

Tillertorget i Trondheim går fra 900 manuelle kontrollpunkter i året til 4000 automatiske – hver dag. Den nye tjenesten til GK, smart digital driftsstøtte, bruker analyseverktøy til å overvåke tekniske systemer i bygg, noe som gjør at kjøpesenteret kan jobbe mer effektivt og behovsbasert med vedlikehold.

Published Last updated

– Som driftssjef har jeg store forventninger til at dette vil gi oss et mer forutsigbart driftsbudsjett, bedre inneklima og mer energieffektive bygninger. 

Det sier Jakob Sørgjerd, driftssjef i Olav Thon Gruppen og kjøpesenteret Tillertorget. Han gleder seg til å se gevinstene av Olav Thon Gruppens nyeste investering.

Med over 25 års erfaring innen drift og eiendomsforvaltning kan Sørgjerd fortelle at smart digital driftsstøtte er et konsept mange har snakket mye om i lang tid, uten å komme ordentlig i gang. Det har GK, en av Skandinavias største tekniske entreprenører, gjort noe med når de nå lanserer den nye tjenesten.

Presisjonseiendomsdrift 

– Kort sagt handler smart digital driftsstøtte om at vi ved hjelp av datainnsamling fra tekniske systemer i bygg kan overvåke hvordan disse systemene presterer over tid. Dataene fra systemer i bygg kombineres med avansert datateknologi for å identifisere hvilke deler som må inspiseres, justeres, utbedres eller skiftes ut. Det revolusjonerer måten vi dokumenterer eiendomsdrift på, forteller Knut Ivar Grue.

F.V. Prosjektleder i GK, Knut Ivar Grue og forretningsutvikler i GK, Knut Arne Finsmyr har begge stått sentralt i utviklingen av den avanserte datateknologien på Tillertorget.

Han jobber som senior prosjektleder i GK og har sammen med blant andre forretningsutvikler Knut Arne Finsmyr stått sentralt i utviklingen av tjenesten.

– For Tillertorget sin del innebærer dette i praksis at systemet automatisk kontrollerer om lag 4000 sjekkpunkter i døgnet på kjøpesenteret, kontra 900 punkter i året, som til nå har blitt kontrollert manuelt. Driftssjefen får dermed et faktabasert beslutningsgrunnlag for hele bygningsmassen, som forteller han om hvordan bygget presterer, legger Finsmyr til. 

Forebyggende vedlikehold 

En av effektene som Sørgjerd trekker frem som viktigst for Olav Thon Gruppen og Tillertorget er å gå fra havaribasert til forebyggende vedlikehold. Dersom for eksempel en varmepumpe nærmer seg utskiftning, vil tjenesten varsle om dette. Dermed kan komponenten skiftes ut før den havarer. Det er både mer lønnsomt, gir forutsigbarhet i driftsbudsjettet og gir minst mulig påvirkning på for eksempel leietakere på et kjøpesenter. 

– Egentlig bør vi se på vedlikehold av eiendom mer som vi gjør på bilene våre. Om du leverer en bil til service og mekanikeren påpeker at bremsene er slitte og bør skiftes ut, så forventer du jo at de byttes før de går i stykker når du er ute og kjører, illustrerer Sørgjerd. 

Riktig person til riktig sted og tid 

Brorparten av norske næringseiendommer driftes med en kalenderbasert serviceavtale, der en servicetekniker drar ut til bygninger én til fire ganger i året med sjekklister på for eksempel varme og ventilasjon. Da gjennomgås installasjonene punkt for punkt, uavhengig om de er helt i orden eller har begynt å skrante. Med smart digital driftsstøtte er denne måten å drive vedlikehold på historie. 

– Systemet identifiserer komponentene som faktisk trenger inspeksjon og utbedring. Dermed kan vi sende rett fagperson til rett sted, i stedet for at det står en elektriker på bygget når man egentlig hadde trengt en kjøletekniker, illustrerer Finsmyr. 

I tillegg kommer den positive effekten av et bedre inneklima. Teknologien som overvåker det tekniske anlegget, vil til enhver tid vite hvilke justeringer som må til for å optimalisere temperatur og ventilasjon. For eksempel vil den kunne fortelle at nå er det på tide å starte kjølingen – før man selv kjenner at det er varmt og dårlig inneluft. Den kjøres der og når det faktisk er behov. Slik bidrar smart digital driftsstøtte til å få ned energiforbruket- og kostnadene, og reduserer klimafotavtrykket. 

Om tjenesten lever opp til forventningene, råder Sørgjerd over mange flere kvadratmetere som kan ha nytte av presisjonseiendomsdrift. 

– Vi har driftsansvaret for blant annet City Syd rett nord for Tillertorget også, i tillegg til Tillertorget Pluss. Totalt drifter vi rundt 80 000 kvadratmeter på Tiller med en blandet bygningsmasse fra midten av 80-tallet til nå, så det er klart det er mange tekniske installasjoner i varierende stand som kontrolleres manuelt i dag. Jeg ser frem til å se hva smart digital driftsstøtte vil gi oss på Tillertorget, så får vi se hvor veien går videre etter det, sier, Sørgjerd. 

Presenteres på Driftskonferansen

Slå an en prat med Tore Eidissen, avdelingsleder i GK om deres storsatsninger på Driftskonferansen.

Avdelingsleder i GK, Tore Eidissen, forteller at smart digital driftstøtte er en av de nye storsatsningene til GK som selskapet vil presentere under Driftskonferansen i september.

– De siste årene har GK lansert flere tverrfaglige tjenester som bidrar til å gjøre hverdagen enklere for de som jobber med å drifte bygg. Under Driftskonferansen vil våre eksperter blant annet fortelle mer om hvordan tjenestene smart digital driftsstøtte, energioptimalisering i bygg og plattformen GK Cloud gjør driftere bedre skodd for en fremtid med høye energipriser og flere oppgaver, avslutter Eidissen. 

Fire fordeler med smart digital driftsstøtte

Kontinuerlig overvåkning og diagnostikk gir bedre oversikt og innebærer flere fordeler for deg som byggeier eller driftssjef:

    1. Du får bedre oversikt over hvilke komponenter som er modne for utskiftning. Det er lønnsomt og gir økt forutsigbarhet for kostnader og driften av bygget.

  1. Ved å identifisere systemer som trenger inspeksjon og utbedring, kan vi raskt sende riktige fagpersoner til rett sted.

  2. Gjennom smart digital driftsstøtte kan tekniske driftere jobbe smartere og bruke mindre tid på feilsøking og vedlikehold i sine bygg. Pilotprosjekter viser at der er mulig å spare inntil to arbeidstimer om dagen ved å benytte seg av tjenesten.

  3. Tjenesten gir innsikt om tiltak som bidrar til å redusere energibehovet og bedre inneklimaet.

Powered by Labrador CMS