DRIFTSKONFERANSEN 11. - 13. SEPTEMBER 2024

Norges største byggherre er årets hovedsamarbeidspartner

Vi er stolte av å presentere Statsbygg som årets hovedsamarbeidspartner. De tar med seg sin kompetanse og visjon for hvordan driften av byggene våre skal se ut i fremtiden.

Published Last updated

Statsbygg

  • Norges største byggherre med mellom 2.000-3.000 bygg i porteføljen
  • Dette inkluderer blant annet Regjeringskvartalet, Slottet, universitetsbygg, forsvarsanlegg og mye mer

Driftskonferansen 2024 blir arrangert på Kielbåten 11. - 13. september. Som alltid samler konferansen over 400 bransjekolleger innen byggdrift for å diskutere og løfte opp problemstillinger, heve kompetansen og sosial mingling mellom deltakere, foredragsholdere og leverandører.

Statsbygg ser fremover

Svein Håkon Harv er avdelingsdirektør og fagdirektør for drift i Statsbygg, og har vært med på Driftskonferansen flere ganger. Senest i 2023 holdt han foredrag om hvordan Statsbygg jobber for å unngå effekttopper. 

– Det å være hovedsamarbeidspartner er noe vi ser veldig frem til, forteller Harv.

– Det er et veldig bra forum for oss for å møte bransjeaktører, leverandører og andre driftere som vi kan diskutere med og finne løsninger sammen med, fortsetter Harv.

Svein Håkon Harv holdt foredrag på Driftskonferansen 2023.

Faglig tyngde

Allerede nå har Statsbygg konkretisert to foredrag de vil holde på Driftskonferansen i år. 

Blant annet skal Cato Wæhle holde foredrag i løpet av konferansen.

– Vi i Statsbygg, vi anser at vi har et viktig samfunnsoppdrag, og det å være med på å løfte næringen. Det har vi tenkt å gjøre med vårt nærver på Driftskonferansen, forteller Harv.

– Men for å få til det er vi avhengige av at alle er med, avslutter han, med en klar oppfordring til de beste drifterne i landet om å melde seg på. 

Påmeldingen er åpen

På grunn av et begrenset antall plasser på konferansen oppfordrer vi til å melde deg på konferansen tidlig. Det er litt over 400 plasser på konferansen, som starter med avgang fra Oslo til Kiel onsdag 11. september.

Fagmessen på konferansen er i skrivende stund også over halvfull - også her er det et begrenset antall plasser. 

Meld deg på Driftskonferansen 2024 her!

Powered by Labrador CMS