KOMMENTAR

Sammen for standardisering

– NemiTek's årlige driftskonferanse har markert seg som en viktig arena hvor leverandører og driftsansvarlige kan møtes for å presentere og diskutere løsninger, sier seniorrådgiver i Kompa, Van Ho Doan i denne kommentaren.

Published

Nylig ble årets Driftskonferanse arrangert, og de nye standardene for vannbehandling fikk mye oppmerksomhet fra representantene fra vannbehandlingsbransjen.

Et nytteverktøy

Den nasjonale veilederen for vannbehandling har bidratt til å standardisere praksis og fremme de samme bransjestandardene for alle aktører i Norge. 

Etter at Standard Norge publiserte den nye veilederen for vannbehandling i april i år, har temaet fått mye oppmerksomhet. Veilederen omtales allerede som et nytteverktøy hos leverandørene og de driftsansvarlige. 

NemiTek i spissen

NemiTek har vært en drivkraft bak arbeidet med å etablere felles standarder og en felles veileder for vannbehandling. Målet har hele tiden vært å gi både leverandører, prosjekterende og de som er ute på anleggene et praktisk hjelpemiddel når spørsmålene oppstår. 

Flere ledende vannbehandlingsaktører, inkludert Kompa, Canes, Niprox, Aqurgo, Enwa, SGI og Termorens (ArmaturJonsson), deltok aktivt under konferansen, med egne utstillinger og faglige foredrag. 

Selv om de til daglig er konkurrenter i samme marked, er aktørene samstemte om at bransjen må jobbe sammen for å sikre gode konkurransevilkår. Felles standarder og like spilleregler er avgjørende for gode leveranser, både for kundene, men også leverandørene. 

Samlingen av vannbehandlingsaktører signaliserer tydelig at bransjen står sammen og ønsker dra i samme retning når det gjelder standardisering av krav og forventninger til vannbehandling.

Felles visjon

Det er jo et faktum at leverandørene har hatt og fortsatt har ulike tilnærminger til løsninger, men at standarden nå setter grensene for at vi jobber etter samme mål. Som beskrevet i standarden: For optimal væskekvalitet bør verdiene ligge innfor «Optimalt intervall».

Denne typen opplevelser kan selvfølgelig føre til usikkerhet og manglende tillit til bransjen, men dette ønsker aktørene å endre på. Ved å etablere felles standarder og en felles veileder for vannbehandling, viser vannbehandlingsbransjen at de står sammen, riktig nok med ulike løsninger; men mot et felles mål.

Øke tilliten

Ved å samarbeide tett og dele kunnskap og erfaringer, kan leverandørene sikre at de leverer konsistente og pålitelige løsninger til anleggseiere. Dette vil bidra til å øke tilliten til bransjen og kundene kan være trygge på at leverandørene har en felles tilnærming til faget og er forpliktet til å møte deres behov på best mulig måte.

– Vannbehandling har blitt et fokusområde, ikke bare for de som bestiller og prosjekterer, men også for de som leverer produkter og for drifterne, forteller Thomas Fransrud, sjef for aktivitet og kompetanse i NemiTek.

Powered by Labrador CMS