Lasteliste / tollpapirer

Siden M/S Color Magic er skip som seiler i internasjonalt farvann krever Tollvesenet at varer av kommersiell verdi og som tas om bord i forbindelse med messer og utstillinger skal kunne identifiseres både ved avreise og ankomst Hjortneskaia. Vi må derfor be om at utstiller fyller ut vedlagte lasteliste eller vedlegger egen liste over produkter som tas med om bord. Vareprøver og lignende må kun oppføres med antall kolli.

Det opplyses om at det ikke tillates salg av messevarer om bord. Varer som ikke står oppført på lastelisten, kan det bli avkrevd toll for. Lastelisten skal følge varene som tas om bord under overfarten og leveres Tollvesenet ved en eventuell kontroll ved ankomst Hjortnes.

Klikk her for lasteliste skjema

Frist 1. september

Utfylt skjema sendes til henry.alexander.johnsen@colorline.com

Skal du sende varer/materiell på forhånd?

Varene må leveres varemottak hos Color Line 12. september mellom kl. 0700 og 1000.
Varene må hentes innen kl. 1400 - 16. September. Det er viktig at disse tidspunkt overholdes.

Varene må merkes med «Skal om bord på Color Magic 14.09 – Driftskonferansen»

Skal du sende varer på forhånd må du rapportere dette til Color Line. De trenger å vite hvor mye varer som kommer på forhånd. Dette for at de skal få organisert lasting.

Spørsmål og utfylt skjema sendes til:

Henry Alexander Johnsen
Mobil: +47 94 78 60 03
henry.alexander.johnsen@colorline.com

Powered by Labrador CMS