Se årets fagprogram på Driftskonferansen 11.-13. september 2024 | nemitek.no

FAGPROGRAM


Dag 1 - Onsdag 11. september

10.00

Oppmøte på Hjortneskaia

Adresse: Filipstadveien 25, 0250 Oslo

10.30

Ombordstigning på Color Line

Bagasje legges i Casino - På dekk 6
Bagasjen må hentes før lunsj! (Innsjekk av lugar er fra kl. 13:30)

11.00 - 11.10

Velkommen til Driftskonferansen

THOR-JOSTEIN EGELAND
Daglig leder, NemiTek

Dekk 7 - Show Lounge

11.10 - 11.45

Vi må lære av fortiden, for å benytte nåtiden til endringer for fremtiden

SVEIN BJØRBERG

Senior rådgiver i Multiconsult

Dekk 7 - Show Lounge

 
Vi som deltar på Driftskonferansen 2024 skal bidra til at bygningene vi har, skal leve et langt liv videre. For å gjøre dette på en god måte, trenger vi kompetanse. Den beste læringen får vi fra erfaringer og kunnskap fra eksisterende bygg. Vi må forstå byggenes "anatomi" for å skape gode løsninger for utvikling og tilfredsstillelse av nye krav, samtidig som vi trekker veksler på ny forskning og teknologi. Svein Bjørberg har jobbet i Multiconsult siden 1966, er professor emeritus ved NTNU og har i tillegg en rekke andre roller og verv. Svein er uten sidestykke og gjennom en mannsalder gitt en ekstraordinær innsats for byggenæringen i Norge. Svein Bjørberg vil med sitt foredrag gi oss en helt unik start på årets konferanse.

11.50 - 12.50

Vår oppgave

STEFAN HYTTFORS 

Dekk 7 - Show Lounge

 
Stefan Hyttfors er en inspirerende foredragsholder som tar oss med inn i fremtiden, teknologiens verden, kunstig intelligens, trender og bærekraft. Som en anerkjent futurist og en av Nordens mest etterspurte talere, leverer han engasjerende og tankevekkende foredrag.

12.50 - 13.10

Pause

13.15 - 13.45

Operasjonell teknologi (OT) i Statsbygg

CATO WÆHLE 
Spesialrådgiver i Statsbygg
Dekk 7 - Show Lounge

 
Statsbyggs integrasjon av avansert operasjonell teknologi er sentral i forbedringen av vår eiendomsdrift. Nye innovative løsninger vil øke effektiviteten, redusere kostnader og fremme bærekraftig forvaltning av offentlige bygninger. Bli med oss og hør hvordan vi tenker at teknologi vil forme Statsbyggs prosesser og operasjoner i fremtiden, og hva som skal til for å få det til.

13.30 - 15.00

Innsjekk og lunsj 


Hent bagasje i Casino på dekk 6 før lunsj!

Lunsj: Restaurant Grand Buffet - Forut på dekk 6
Lunsjmeny: Buffet

15.00 - 16.40

Paralellsesjoner:

Dekk 12 - Konferansesenteret

PARALELLSESJON 1

Auditorium 1

15.00 - 15.30

Utfordringer og muligheter med digital tvilling for ITB installasjoner

ERLING KVAMME
Fagspesialist Automasjon & ITB i Sweco

 
En digital tvilling for integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) i bygg tilbyr forbedret drift og vedlikehold ved å muliggjøre sanntidsovervåking og effektiv ressursbruk, noe som kan føre til betydelige energibesparelser og økt bærekraft. På den annen side er integreringen av alle tekniske systemer i en digital tvilling kompleks, spesielt i eldre bygninger. Erling Kvamme har lang erfaring i dette fagfeltet og vil gi oss sine betraktninger og synspunkter som helt sikkert vil skape stort engasjement.

15.35 - 16.05

Styrke gjennom samarbeid: Hvordan kan driftsdeltakelse forbedre prosjektene?

JACK ENGEN NYGÅRD
Avd.direktør i Statsbygg

 
Statsbygg har en klar målsetting om å involvere driftsorganisasjonen i byggeprosjekter for å sikre god gjennomføring, god overlevering og gode resultater. Hvordan påvirker dette vårt arbeid for systematisk ferdigstillelse og optimal drift?

16.10 - 16.40

Problemløsning gjennom ny teknologi

JOAKIM LINDH
Airthings, Director of Product

 
Hvorfor er ny teknologi så viktig egentlig og hvordan i all verden skal vi klare å holde tritt med teknologikappløpet som utvikler seg raskere enn vår evne til å tilpasse oss. Hvilke teknologier er viktigst og hvordan skal vi kunne prioritere hva som gir avkastning. Det er ikke alltid lett å navigere i teknologi-jungelen, men her gjør vi et forsøk. I tillegg skal vi se litt på fremtidens bygninger og hvordan de driftes.

PARALELLSESJON 2

Auditorium 2

15.00 - 15.30

Innovativ og bærekraftig energiforsyning for ny bydel i Asker

JONAS LILLEFOSS

Ettermarkedsleder, AF Energi

AF Energi vil stå ansvarlig for driften av Energi-og kundesentralene til en ny bydel på Vestre Billingstad i Asker med over 4000 innbyggere. Med miljøvennlige varmepumper, en avansert energisentral og bruk av kunstig intelligens for smart styring av varme og varmtvann, viser dette prosjektet hvordan moderne teknologi kan møte fremtidens energibehov på en effektiv og bærekraftig måte.

15.35 - 16.05

Lavere energibruk med kunstig intelligens

KNUT NORDANGER

Seniorrådgiver i SINTEF Community

 
Bruk av kunstig intelligens og data kan bidra til å senke energibruken i bygninger. SINTEF Community presenterer høydepunkt fra relevante forskningprosjekt, og viser hvordan deres eget laboratorium for nullutslippsbygg (ZEB-lab) kan brukes til å skape innovative løsninger.

16.10 - 16.40

Alt kan måles, men hva er viktigst og hva gir mest effekt?

OLE SØRLIE
Driftssjef på Ski Storsenter

 
Ski Storsenter har 145 butikker og spisesteder, et kurs- og konferansehotell, kino, bibliotek, bowling, helhetsterapi, legesenter og tannlegesenter. Det mangler ikke muligheter for å optimalisere driften av et så komplekst anlegg. Ole Sørlie har lang erfaring og vil gi oss er innblikk i sine metoder og prioriteringer.

16.40 - 18.00

Utstilling

Dekk 12 - Konferansesenteret
Få med deg spennende nyheter og produkter fra årets utstillere! Det blir servert snacks og forfriskninger

20.00

Aperetif før middag

Dekk 12 - Konferansesenteret

20.30

Middag

Restaurant Grand Buffet - Forut på dekk 6

Dag 2 - Torsdag 12. september

07.00 - 08.30

Frokost

08.30 - 09.55

Paralellsesjoner:

Dekk 12 - Konferansesenteret

PARALELLSESJON 1:

Auditorium 1

08.30 - 08.55

Driftsoptimalisering av inneklimatekniske anlegg. Slik gjør vi det.

TOM ERIK SUNDSBØ

Energileder i Olav Thon Gruppen

 
Energileder i Olav Thon Gruppen, Tom Erik Sundsbø, vil gi oss et innblikk i deres nøkkelstrategier for optimalisering av byggdrift, med fokus på praktiske løsninger for serviceavtaler der inneklima er førende. Hvordan kan servicepartnere utnytte sitt fulle potensial for å sikre høy kvalitet i byggdriften?

09.00 - 09.25

Behovsstyrt service og vedlikehold: Kostnadsanalyse og mulighetsrom

HENRIK GRINI
Soundsensing

Behovsstyring påvirker eiendomsbransjen på alt fra HVAC, kantinedrift, renhold og møterom, og teknisk drift og vedlikehold er intet unntak. Soundsensing har vært delaktige i en omfattende kostnadsanalyse av eksterne vedlikehold og servicekostnader, og vil gi oss svar på hvor skoen trykker. Hvor bør behovsstyring implementeres med størst gevinst først?

09.30 - 09.55

Sikring av formålstjenlig internkontroll i byggdrift

Åge Tøndevoldshagen

Leder, CuroBiT

 
Vi krever mer av byggenes funksjonalitet og sikkerhet, og internkontroll og kvalitetssikring er avgjørende for å opprettholde byggverkers integritet og verdi. Åge har lang erfaring med å konkretisere og ivareta effektive strategier for å etablere en oversiktlig og formålstjenlig internkontrollprosess. Det handler om ansvar og effektivitet i praksis, som adresserer de unike kravene og ansvarene til eiere, brukere, forvaltere, og driftspersonell.

PARALELLSESJON 2:

Auditorium 2

08.30 - 08.55

Hvordan bygger vi kompetanse innenfor energi og automasjon i Statsbygg drift?

SVEIN HÅKON HARV
Avd. direktør Drift i Statsbygg

 
Statsbygg har et stort fokus på å ha relevant kompetanse for sitt driftspersonell. I samarbeid med Fagskolen Innlandet skaper de en god progresjon for sine ansatte og vil utdype hva deres kompetanseløft består av. Foredraget holdes i samarbeid med faglærer ved fagskolen, Roy Peistorpet.

09.00 - 09.25

Hvordan sikrer du at energisparetiltakene dine faktisk virker?

RAGNE HELLUM

Salgssjef Energi & Bærekraft i Caverion

       
Caverion er en energientreprenør med utgangspunkt i en unik sammensetning av totalteknisk entreprenørkompetanse og energifaglig rådgivningskompetanse.
Ragne skal snakke om EPC modellen, - et virkemiddel for effektiv og trygg transformasjon fra brun til grønn byggportefølje, som blir stadig mer aktuelt fremover hvor energiprisene forblir høye og kravene fra myndigheter, bank & finans blir stadig strengere.

09.30 - 09.55

Ombruk og Ressursforvaltning i Praksis

KNUT SVERRE WESTBY
Key Account Manager i Loopfront

 
Dette foredraget vil fremheve hvordan samarbeid på tvers av verdikjeden mellom Ahlsell, J I Bygg, GK, Oslobygg og Loopfront har gjort det mulig å forene teori og praksis i bygg- og eiendomsbransjen. Rollebasert læring og digitale verktøy har skapt nye muligheter for ombruk. Foredraget vil gi inspirasjon til å implementere lignende bærekraftige løsninger for best mulig ressursforvaltning i dine egne rehab-, vedlikehold- og nybyggprosjekter, og vil bli ledet av Knut Sverre Westby i Loopfront, men holdes i fellesskap med representanter fra alle partnerne i prosjektet. Knut Sverre har 20 års erfaring som byggeleder, og holder hovedfokus på ombruk av byggematerialer og inventar i Loopfront.

10.00

Ankomst Kiel

Båten går fra Kiel kl. 14:00

10.00 - 11.00

Utstillerforedrag - TBA

Dekk 12 - Konferansesenteret

13.30

Lunsj

Båten går fra Kiel kl. 14:00

15.00 - 15.45

Hvis du tror du har sett alt, tenk om igjen!

ADRIAN LUND

Auditoriet - Dekk 12 - Konferansesenteret

 
Mange kjenner Adrian Lund fra realityserien 71˚ Nord. Adrian er hardt rammet av Tourettes, men har lært seg å snu de negative hendelsene til noe positivt. Som foredragsholder prøver han å inspirere deg til å se potensiale i alle, utnytte mangfoldet og forstå at annerledeshet kan være en styrke i en organisasjon

15.45

Utstilling

Dekk 12 - Konferansesenteret
Få med deg spennende nyheter og produkter fra årets utstillere! Det blir servert snacks og forfriskninger

20.30

Middag

Restaurant Grand Buffet - Forut på dekk 6

Dag 3 - Fredag 13. september

07.00 - 09.45

Frokost

Restaurant Grand Buffet - Forut på dekk 6

Ca. 10.00

Ankomst Oslo

*Forbehold om at endringer i programmet kan forekomme

Praktisk informasjon

Adresse: Hjortneskaia - Filipstadveien 25, 0250 Oslo

Oppmøte og registrering: Kokken 10.00 Siste tidspunkt for innsjekk på båten er kl 13.00

Ombordstigning på båten: Klokken 10.30

Innsjekk og bagasje: Lugarene er tilgjengelig fra klokken 13.30.
Inntil dette settes bagasjen i Casino - På dekk 6

Fagprogram: Programmet begynner klokken 11.00 – onsdag 11. september

Retur: Ankomst Oslo fredag 13. september ca. kl. 10.00

Har du spørsmål?

Kontakt martine@nemitek.no

Powered by Labrador CMS