Dag 1 - Onsdag 14. september

10:00

Oppmøte på Hjortneskaia

Adresse: Filipstadveien 25, 0250 Oslo

10:30

Ombordstigning på Color Line

Bagasje legges i bagasjerom i konferanseområdet (Innsjekk av lugar er fra kl. 13:30)

11:00

Empty article - Title
Åpningsforedrag:

Hjernekraft er bærekraft

Frank Wedde

Foredraget kombinerer 5 morsomme og forskningsbaserte hjernehacks for bedre motivasjon, kreativ disiplin, fokus, produktivitet og læring - sammen med lynlæring av FNs 17 bærekraftsmål. Som resultat sitter deltagerne fremfor alt igjen med praktiske teknikker de kan bruke for å gjøre en forskjell i hverdagen på jobb og hjemmebane. I forkant inviterer jeg til en "hjernedate", slik at vi skreddersyr eksemplene og teknikkene for hver hjernehack til innovasjon og digital produktutvikling. Et edutainment-foredrag som blir omtalt med wow-faktor, humor og huskegaranti.

12:30 - 13:10

Empty article - Title

Bærekraft i eiendomsforvaltningen

Per-Tore Støen, Trondheim eiendom

Mange synes FNs bærekraftsmål er vanskelige å forholde seg til. Eiendomsbransjen er imidlertid nødt til å ta disse på alvor i årene som kommer. Den som ikke gjør det vil tape både terreng og konkurransekraft. Hvordan omsette flotte ord til handling? Hvordan motivere dine ansatte til å få et bedre forhold til FNs bærekraftsmål? Gjennom dette foredraget kan du få noen enkle tips og forslag til verktøy for å lykkes i arbeidet.

13:10 - 13:50

Empty article - Title
Empty article - Title

Alle monner drar

Øyvind Hagen og Ronny Øvrevik, Bravida

Bravida har jobbet målrettet med Bærekraft i flere år. I dette innledningsforedraget får dere flere eksempler hva vi har satt fokus på, hvordan vi har jobbet, og hva vi mener vil gi mest mulig effekt innenfor vår bransje. Dere vil også få innblikk i hvordan vi verifiserer og måler våre bærekrafts mål, og hvordan vi rapporterer på disse.

13:50 - 15:00

Lunsj og innsjekk

Paralellsesjoner:

Sesjon 1:

15:00 - 15:30

Empty article - Title

Konsekvenser av EUs taksonomi for bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen

Jan Kristian Mardal, Bravida

Fokuset på bærekraft har økt betydelig de siste årene i vår bransje. EU har som mål at bygg- og eiendomsbransjen skal være klimanøytral innen 2050. Taksonomien er en viktig del av dette arbeidet. Taksonomien trådte i kraft i EU fra 1. januar i år, og skal sannsynligvis inntas i norsk lov til høsten, via ny lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren. Taksonomien er et frivillig klassifiseringssystem, hvor hensikten er å definere hvilke aktiviteter eller investeringer som er bærekraftige. Målet er å synliggjøre for investorer og banker hvor bærekraftig og økonomisk attraktiv en investering er, og dermed gi insentiver for at kapitalen flyter til grønne prosjekter og virksomheter. Bygg står for 40 % av energibruken i Norge. Bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen står for ca. 25 % av klimagassutslippene på fastlandet. Hva vil så EUs taksonomi bety for oss som aktører i bygg- og eiendomsbransjen?

15:35 - 16:05

Empty article - Title

Skreddersydde sikkerhetsløsninger

Frode Ljunggren Andersen, Bravida
Egil Aabo, Bravida
Joakim Malming, Bravida
Lasse Fjærestrand, Bravida

En sikkerhetsløsning skal være ett produkt av faktorer som lovkrav, forsikringskrav, trusselbilde, brannstrategi med mer. Ingen bygg er like, alle bygg har sine ulike utgangspunkt. Bravida Fire & Security er prisgitt verdien kundene våre ønsker at vi skaper for de. Derfor må vi tilpasse sikkerhetsløsningene vi tilbyr til våre kunders bygg og bygninger. I vårt innlegg skal vi fortelle hvordan vi gjør det. Blant annet skal vi snakke om digitalisering som fungerer, rest- og gjenbruksverdi i eksisterende sikkerhetsinstallasjoner og kost nytte vurderinger. Vi håper å kunne besvare spørsmål som om det lønner seg å ha en leverandør av sikkerhetsløsninger, om alt må være nytt og om vi kan øke din sikkerhet uten å øke din kostnad.

16:10 - 16:40

Empty article - Title

Dette sprinklersystemet har du aldri sett før

Patrik Claesson, Bravida

Har du kontroll på ditt sprinkleranlegg? Som byggeier er du ansvarlig for å sikre at anlegget virker som det skal. Tjenesten Bravida tilbyr driftes fra avstand (distanse). Vi fjernstyrer funksjonskontroll som inkluderer alarmtest, loggfører undertrykk/overtrykk, samt kontrollerer at stengeventiler er i korrekt stilling iht. lovpålagte krav. Alt dette dokumenteres automatisk i en digital loggbok. Hvis systemet oppdager feil, varsler det, og alarmer sendes til mottakerens e-post. Dermed vet man at anlegget virker som det skal til enhver tid. Tjenesten bidrar til reduserte kostnader, tid og trygghet i en hektisk hverdag.

Sesjon 2:

15:00 - 15:30

Empty article - Title

Kjøling av ventilasjonsluft – Kutt sløsingen

Dan Vegard Vårdal, Sweco

Mange entreprenører og VVS-rådgivere overdimensjonerer ventilasjons- og kjøleanlegg. Dette gir unødvendig høye installasjonskostnader og unødig ressurs- og energibruk. For å unngå dette må entreprenører og rådgivere ha kompetanse til, og tørre, å gjøre riktige beregninger av dimensjonerende luftmengde. Slik vil man redusere installasjonskostnader og unngå feil ressurs- og energibruk. Ved å bruke adiabatisk befuktning av avtrekksluften og gjenvinne kjøleenergien kan man redusere effektbehovet til kjøling betraktelig. I mange tilfeller kan man til og med klare seg helt uten kjølemaskiner for ventilasjonskjøling.

15:35 - 16:05

Empty article - Title

Energioptimalisering med algoritmer

Bjørn Gabrielsen, Clevair

ClevAir bidrar til å redusere energiforbruk og CO²-utslipp fra næringseiendom og store bygg ved å optimalisere HVAC (oppvarming, ventilasjon og luftkondisjonering) i bygningene. ClevAir gjør dette ved å kombinere IoT-enheter, ML og vårt SaaS-baserte programvareverktøy og algoritmer. Besparelsene er i størrelsesorden 20 - 30% og medfører like store besparelser av CO²-utslipp. Dagens strømpriser og EU's taxonomi bidrar til øket fokus på energioptimalisering, noe som er et viktig bidrag til FN's mål om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

16:10 - 16:40

Empty article - Title

Optimaliser driften - Detekter avvik FØR de skjer

Henrik Grini, Soundsensing

Alle maskiner og tekniske installasjoner vibrerer og lager lyd. Som erfarne driftsteknikere vet, endrer disse vibrasjonene og lydene seg både når noe er galt, men også før ting går galt. Ved å kontinuerlig monitorere og analysere lyd og vibrasjonssignaturene i de tekniske rommene klarer vi å fange tilløpet til feil i tekniske anlegg, og på den måten gjøre driftstjenesten mer proaktiv. Som er vaktmester konstant til stede! Dette gir reduserte kostnader, økt kontroll og trygghet, kortere responstid og mer fornøyde leietagere.

16:40 - 18:00

Mingling i utstilling

20:00

Middag

Dag 2 - Torsdag 15. september

07:00 - 09:00

Frokost

Paralellsesjoner:

Sesjon 1:

09:00 - 09:40

Empty article - Title

Luftrensing, luftutskiftning, luftfuktighet. Hva er problemet?

Sverre Holøs, Sintef

Alle ser ut til å være enige om at kvaliteten på inneklima og inneluft er viktig, og mange hevder at den ofte er dårligere enn den burde vært. Løsninger som mer ventilasjon, bedre filtrering, luftrensing og befuktning trekkes ofte fram. Ved valg av løsning er det lurt å vite om man har et problem, hva problemet består i, og om løsningen som vurderes løser problemet eller kanskje bare erstatter det med et annet. Vi ser på om forskningsresultater kan brukes til å gi konkrete råd om hvilke utfordringer vi som steller med forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger faktisk har mulighet til å påvirke, og hvordan vi kan påvirke i riktig retning.

09:50 - 10:30

Empty article - Title

Brukerkontroll av tekniske anlegg

Niels Lassen, Skanska

Dagens moderne tekniske anlegg forutsetter ofte lite eller ingen involvering av brukeren og tillater liten grad av brukerkontroll. Samtidig vet vi at brukere har svært ulike behov og ofte er misfornøyde med inneklimaet, til tross for at det på papiret er godt. Brukeren ansees i inneklima-standarder å være en «statisk» enhet, mens det i andre bransjer legges betydelig vekt på «User experience (UX) design». Treng det større fokus på integrasjon av brukeren i våre tekniske anlegg?

Sesjon 2:

09:00 - 09:40

Empty article - Title

Strømming av data fra bygg

Bård Lind, Entra

Nærmere beskrivelse av foredraget kommer snart.

09:50 - 10:30

Empty article - Title

Få et bevisst forhold til energiforbruket ditt!

Ylonka Kaupang, Noova
Kjartan Kopren, Noova

Energikostnadene i Norge er på et historisk høyt nivå, med tilhørende negativ effekt for bunnlinjen til mange virksomheter. Det kan være utfordrende å finne de riktige og kostnadseffektive tiltakene for å redusere både kostnader og utslipp, og i ytterste konsekvens legger dette press på både næringsliv, arbeidsplasser og klima. Det internasjonale og nasjonale presset for bærekraftig virksomhet tiltar i styrke, inkludert økt fokus på energieffektivitet. Men finnes det måter norske virksomheter kan bli mer energismarte uten å påta seg betydelige investeringskostnader? Gjennom Noova sitt foredrag skal vi vise hvordan vi med kunnskap, energi og teknologi gir bedrifter sjelefred, innsikt og kontroll over energiforbruket sitt. Til det beste for både lommebok, miljø og merkevare.

10:00

Ankomst Kiel

Båten går fra Kiel kl. 14:00

10:40 - 12:40

Utstillerforedrag

13:30

Lunsj

15:00 - 16:00

Spennende avslutning du sent vil glemme!

Slippes snart!

16:00

Mingling i utstilling

20:00

Middag

Dag 3 - Fredag 16. september

07:00 - 09:45

Frokost

10:00

Ankomst Oslo

*Forbehold om endringer i fagprogrammet

Powered by Labrador CMS