DRIFTSKONFERANSEN 11. - 13. SEPTEMBER 2024

– Vi må forstå byggenes «anatomi» 

Svein Bjørberg nekter å gi seg, selv etter lang tjenestetid i bransjen. Etter 66 år i Multiconsult blir han med på Driftskonferansen 2024 for å snakke om hvordan vi skal lære av fortiden når vi skal drifte fremtidens bygg.

Published Last updated
Svein Bjørberg holder fortsatt koken, og gleder seg til Driftskonferansen 2024.

Åpningsforedraget på Driftskonferansen 2024 vil være ingen ringere enn Svein Bjørberg. Foredraget vil kombinere Bjørberg sin utrolige kompetanse og formidlingsevne, og visuelle grep som bør skape entusiasme hos deltakerne.

En veteran i bransjen

Bjørberg har vært en del av bransjen i over seks tiår, og jobber fortsatt i Multiconsult med ulike forskningsprosjekter. 

– Bygg er ikke en nødvendig onde, men det er et driftsmiddel for at vi skal ha gode, gode industriliv, gode næringsliv, og ikke minst også gode boliv, forteller Bjørberg.

Kjøtt og bein

Bjørberg påpeker at det kreves enormt mye kompetanse for at byggene våre skal kunne leve lange, gode liv. 

– For at de skal kunne leve et langt liv videre, må man ha en del kompetanse; man må kunne byggenes anatomi.

– Bygg og mennesker er veldig like, det er «skin, bone and meat», forteller Bjørberg. 

Så da kan vi lære av fortiden, både når det gjelder hvordan man bygget og satte sammen bygg, og så bruke det til å se på bygg.

Tettere mellom næring og opplæring

Måten bransjen kan forbedre seg på er mange, men Bjørberg er klar på hva han mener må til:

– For det første så er vi nødt for å ta i bruk, skal vi si, mer anvendt forskning, forteller Bjørberg.

– Vi er nødt til å være på ballen raskt, og næringslivet er nødt til å samarbeide mye tettere med opplæringsstedene våre, enten om det er fagskoler, ingeniørskoler eller universitet.

– Så må vi ha mye tettere samarbeid, fordi det er næringen som får behovene på nakken, og de må presentere det fordi de skal hente kompetansen ut fra læringsstedene våre, avslutter Bjørberg.

Påmeldingen til Driftskonferansen 2024 er åpen! 

Powered by Labrador CMS