DRIFTSKONFERANSEN 13. - 15. SEPTEMBER

Hvorfor er vannbehandling så viktig?

I vår kom den nye nasjonale veilederen for vannbehandling, og Van Ha Doan fra Kompa kommer på Driftskonferansen for å gi deltakerene innsikt i denne.

Published Last updated
Van Ha Doan tar vannprøve av et anlegg for å se på vannkvaliteten.

NemiTek møter seniorrådgiver Van Ha Doan på et teknisk rom for å ta vannprøver fra et anlegg og diskutere viktigheten av vannkvaliteten i anlegget. 

– Vannet er den viktigste komponenten i ditt energianlegg, og uten tilstrekkelig kontroll på luft, korrosjon og sedimentering kan du raskt oppleve problemer ved anlegget, sier Doan.

Under prøvetakingen kommer vannet ut ganske mørk, og fullt av skit.

– Slik vannkvalitet vil reduserer oppvarmings- eller kjøleeffekten til anlegget, noe som igjen fører til økt energibruk, forteller Doan mens han inspiserer vannet.

– Kostnader forbundet med økt energibruk, driftsproblemer og utskiftning av komponenter som følge av dårlig vannkvalitet kan enkelt unngås med riktig vannbehandlingsprogram.

På Driftskonferansen vil Doan gå i dybden på den nye veilederen, og gi deltakerene verdifull innsikt i hva som er de viktigste punktene man må følge. 

Se hele fagprogrammet og meld deg på Driftskonferansen her!

Powered by Labrador CMS