DRIFTSKONFERANSEN 11. - 13. SEPTEMBER

Statsbygg: – Driftsfaget har fått en ny dimensjon

På Driftskonferansen vil Statsbygg belyse hvor viktig det er å få drift inn i tidligfase i prosjekt. Et godt eksempel på det er Livsvitenskapsbygget.

Published Last updated
Bygget tar form, og skal ferdigstilles i 2026.

Livsvitenskapsbygget er et av de største byggeprosjektene i landet per dags dato. 

– Dette prosjektet her er unikt for oss, blant annet fordi at det har utrolig mye tekniske systemer, og det er veldig komplisert, forteller Jack Engen Nygård i Statsbygg når NemiTek møter han på byggeplassen.

Det er Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus/Klinikk for laboratoriemedisin som skal inn i bygget. Etter planen skal bygget ferdigstilles i 2026.

Systematisk ferdigstillelse

Jack Engen Nygård er leder for avdelingen drift systematisk ferdigstillelse i Statsbygg. 

– Vi har jo en modell i dag som baserer seg på at driftsfaget er mer sentraliserte miljøer, og hvor vi begynner å spesialisere de som også jobber på drift.

Nygård jobber med å systematisere prosesser, og det å involvere drift tidlig i prosjekter for å skape best mulig resultater:

– Ikke minst den biten med hvordan drift skal forberede seg på å ta over bygget. At vi får en plan for både opplæring og prøvedrift som fungerer for drift. Det er viktig, fortsetter Nygård. 

En ny dimensjon

Når driftspersonellet skal involveres i tidligfase, endrer det også premissene for det som tradisjonelt sett har vært vanlig. 

– Driftsfaget som sådan har fått en ny dimensjon. Det er en tverrfaglig kompetanse fra drift og prosjekt som man må klare å samle inn for å klare å påvirke det til riktig tid og på riktig måte.

– Jeg mener at driftsfaget kommer til å være utrolig viktig i årene som kommer, sier Nygård.

Viktigheten av riktig kompetanse hos driftspersonellet er essensielt for å utnytte potensialet i alle bygg. Det kan gi gevinster som økt effektivitet, bedre styring og redusert energiforbruk, ifølge Nygård.

Vil dele erfaringer med resten av bransjen

Jack Engen Nygård gleder seg til å være med i delegasjonen fra Statsbygg på Driftskonferansen – og holde foredrag for over 400 bransjekolleger. Han gleder seg også til lære av andre, som han håper kan gi innspill på arbeidet Statsbygg skal gjøre fremover. 

– På Driftskonferansen skal jeg fortelle om den reisen som Statsbygg har gjort fra vi opprettet den seksjonen som jeg har nå med drift systematisk ferdigstillelse, til det punktet hvor vi er i dag, hvor vi har en metodikk, avslutter Nygård.

Driftskonferansen blir arrangert om bord på Color Magic (Oslo-Kiel) 11. - 13. september. Over 200 deltakere er allerede påmeldt, og det er begrenset med plasser. 

Meld deg på Driftskonferansen i dag! 

Powered by Labrador CMS